Qəzetlər və xəbərlər Vietnam

Vyetnam Qəzetlər Burada Vyetnam ən oxu online qəzet siyahısı. Onlar cəmiyyət, iqtisadiyyat, siyasət və Vyetnam və beynəlxalq dünyagörüşü ilə general xəbərlər onların əhatə seçilmişdir. 1996-cı ildən Vyetnam qəzet sayı iki dəfə artıb. Siyahıda bütün Vietna