Вестници и новини от Бахрейн

Бахрейн вестници: Ето списък на вестници от Бахрейн. Всички вестници в списъка са избрани за техния фокус върху новини, политика, дебат и социално развитие на национално и международно. Първият вестник в Бахрейн е \"Ал Bahrayn\", тя не е публикувана вече. Бахрейн има 12 официални вестници. Тук са най-важни: