Вестници и новини от Бенин

Вестници от Бенин: Ето списък на интернет издания на вестници в Бенин. Официалният език е френски и всички вестници са написани на френски език. Независим вестник журналистика е сравнително нов в Бенин. През 2002 Бенин имаше само един всекидневник: \"La Nation\" (известен преди като \"Ehuzu\") с дневен тираж от около 12,000. Днес има около 50 други вестници и периодични издания в Бенин. Това са най-важните източници на новини от Бенин: