Вестници и новини от Ботсуана

Ботсвана вестници: Това е нашата селекция от най-значимите онлайн новинарски източници от Ботсвана. Има само два ежедневника в Ботсвана, както се контролират от правителството. Имам включени някои други онлайн медии, които обхваща въпроси в Ботсвана за да ви даде по-широка перспектива. Ето най-важните новини онлайн сайтовете на Ботсвана: