Вестници и новини от Бутан

Вестници от Бутан: A подбор от най-важните вестници от Бутан. Вестниците в Бутан са на английски език, но няколко от тях също в \"дзонха\". Всички вестници в списъка са избрани за техния фокус върху новини, политика, дебат и социално развитие в Бутан и в международен план. Това са най-важните източници на новини в Бутан: