Вестници и новини от Уругвай

Списък на вестници от Уругвай. Това е избор на най-важната онлайн вестници формата Уругвай в Южна Америка. Медиите Уругвай са имали конституционната свобода от 1967 г. насам, и правителството като цяло зачита тези права. Свободата на медиите в Уругвай е сред най-високите на континента. Този списък на вестници от Уругвай се състои от ежедневни редактирани източници на новини, които пише за икономиката, обществото, политически въпроси, както и международни въпроси. Вестниците са свободни за достъп до онлайн: