Els diaris i les notícies de Aruba

Notícies d\'Aruba: Aquí està una llista dels diaris més importants d\'Aruba. Tots els diaris diaris són d\'ús gratuït, i tenen accés a les notícies actuals sobre els assumptes locals i internacionals.