Els diaris i les notícies de Benín

Diaris de Benín: Aquí està una llista dels diaris en línia a Benín. L\'idioma oficial és el francès i tots els diaris estan escrits en francès. Diari periodisme independent és relativament nou a Benín. El 2002 Benín tenia un sol periòdic: \"La Nació\" (abans conegut com a \"Ehuzu\") amb una circulació diària del voltant de 12.000. Avui en dia hi ha prop de 50 altres diaris i revistes a Benín. Aquí hi ha les fonts de notícies més importants de Benín: