Els diaris i les notícies de Bermudes

Notícies de les Bermudes. Bermudes és una molt petita illa amb només uns 50.000 habitants. Bermuda té dos diaris i alguns diaris estrangers estan escrivint sobre les Illes. Aquí està la nostra selecció de les fonts de notícies més importants de les Bermud