Els diaris i les notícies de Botswana

Diaris Botswana: Aquesta és la nostra selecció de les fonts més importants de notícies en línia de Botswana. Només hi ha dos diaris diaris a Botswana, tots dos són controlats pel govern. He inclòs alguns altres mitjans de comunicació en línia que cobreix