Els diaris i les notícies de Cap Verd

Notícies de Cap Verd. Cap Verd només té mig milió d\'habitants i molt poques fonts de notícies. Aquí està la nostra selecció dels diaris en línia més importants de Cap Verd: