Els diaris i les notícies de Corea (Nord)

Diaris de Corea del Nord. Aquí està una llista de les fonts de notícies en línia més importants de Corea del Nord. Recordeu, que els mitjans de notícies a Corea del Nord està fortament controlada pel govern. Algunes d\'aquestes fonts d\'informació es trob