Els diaris i les notícies de Granada

Premsa a Granada. La llibertat de premsa està garantida per la llei, a Granada, i els diaris setmanals utilitza aquesta llibertat obertament. NO hi ha diaris diaris impresos a Granada, però els següents diaris tenen notícies en línia cada dia: