Els diaris i les notícies de Japó

Diaris japonesos: Llista de diaris al Japó, el que reflecteix de manera significativa la societat japonesa. Els diaris cobreixen temes com: política, economia, debats i notícies generals a Japó com en l\'internacional. Tots els diaris són lliures de llegir a Internet. Sabia vostè, que els 3 diaris més grans del món es publiquen al Japó?