Els diaris i les notícies de Perú

Notícies de Perú? Aquí està la meva llista dels diaris més importants de Perú. Els diaris són triats per la seva cobertura professional de la situació política en el Perú, el general de notícies, finances i la societat. Els diaris en línia peruans són lliures de llegir: