Els diaris i les notícies de Uruguai

Llista dels periòdics d\'Uruguai. Heus aquí una selecció dels més importants diaris en línia formulari d\'Uruguai a Amèrica del Sud. Els mitjans de comunicació d\'Uruguai han tingut la llibertat constitucional des de 1967, i el govern generalment respecta