Els diaris i les notícies de Uruguai

Llista dels periòdics d\'Uruguai. Heus aquí una selecció dels més importants diaris en línia formulari d\'Uruguai a Amèrica del Sud. Els mitjans de comunicació d\'Uruguai han tingut la llibertat constitucional des de 1967, i el govern generalment respecta aquests drets. La llibertat de premsa a Uruguai es troba entre les més altes del continent. Aquesta llista de diaris d\'Uruguai consisteix en fonts diàries actualitzats notícies que escriu sobre l\'economia, la societat, els assumptes polítics, així com els assumptes internacionals. Els diaris són lliures d\'accedir en línia: