Els diaris i les notícies de Vaticà

Premsa del Vaticà. Malgrat la grandària del Vaticà, hi ha una sèrie de fonts de notícies des del petit país a Roma. Serveixen el món públic catòlica àmplia amb notícies sobre temes d\'actualitat a l\'església catòlica i el Vaticà. Tots els diaris són de lliure accés en línia.