Y dyfodol

Helpwch fi adeiladu'r mynegai ansawdd gorau o bapurau newydd ar-lein

Credaf y dylai gwasanaeth fel hyn fod yn hawdd i'w defnyddio, yn cael dylunio proffesiynol a cael eu cynnal ar yr amodau gorau posibl yn ymwneud â diogelwch, cyflymder a hygyrchedd. Yr wyf yn mynd yno, ond mae'n ddrud. Os gwelwch yn dda ystyried i gysylltu â www.newspaperindex.com, nod llyfr ar y safle, dywedwch wrth eich ffrindiau, ewch i'r noddwyr neu anfon awgrym i mi sut y gall y safle gael ei wella.

newyddiadurwr llawrydd Hans Henrik Lichtenberg
www.newspaperindex.com
hh@newspaperindex.com

Gwefannau eraill yr wyf yn cynnal:

Searchenginesindex.com - rhestr o'r holl brif beiriannau chwilio ym mhob gwlad

Holybooks.com - llyfrau Ysbrydol rhad ac am ddim i'w lawrlwytho mewn testun llawn