Papurau newydd a newyddion o De Affrica

Papurau newydd o Dde Affrica. Dyma\'r papurau newydd ar-lein mwyaf dibynadwy ac eang yn Ne Affrica. Rwyf wedi llunio rhestr i roi trosolwg cyflym o faterion cyfoes yn Ne Affrica ymchwilwyr, gohebwyr a theithwyr. Mae\'r papurau newydd yn cwmpasu pynciau me