Papurau newydd a newyddion o De Affrica

Papurau newydd o Dde Affrica. Dyma\'r papurau newydd ar-lein mwyaf dibynadwy ac eang yn Ne Affrica. Rwyf wedi llunio rhestr i roi trosolwg cyflym o faterion cyfoes yn Ne Affrica ymchwilwyr, gohebwyr a theithwyr. Mae\'r papurau newydd yn cwmpasu pynciau megis gwleidyddiaeth, economi, y marchnadoedd ariannol lleol, trafod a materion rhyngwladol. Mae\'r papurau newydd yn rhad ac am ddim i gael mynediad a darllen ar-lein. Maent yn cael eu diweddaru bob dydd.