Papurau newydd a newyddion o India

Papurau newydd o India: Dyma\'r papurau newydd ar-lein mwyaf pwysig o India, sy\'n ysgrifennu am gymdeithas, economi, gwleidyddiaeth a dadlau gyda phersbectif Indiaidd a rhyngwladol. Mae\'r papurau newydd ar y rhestr yn rhydd i gael mynediad ar-lein, ac maent yn cael eu diweddaru bob dydd. Oherwydd y nifer fawr o bapurau newydd yn India, yr wyf wedi dewis hefyd i restru papurau newydd ym mhob cyflwr yn India. Dewiswch ranbarth yn y ddewislen ar y dde. Dyma fy ddetholiad o\'r papurau newydd cenedlaethol mwyaf arwyddocaol yn India: