Papurau newydd a newyddion o Norwy

Rhestr o bapurau newydd Norwyaidd. Papurau newydd yn cael eu darllen yn Norwy mwy nag unrhyw le yn y byd. Mae\'r niferoedd uchel cofnod o bapurau newydd a werthir y pen yn cael ei adlewyrchu yn y defnydd o bapurau newydd ar-lein. Dyma fy detholiad o bapurau newydd ar-lein Norwyaidd, sy\'n adlewyrchu yn sylweddol y gymdeithas Norwyaidd. Mae\'r papurau newydd yn cynnwys pynciau fel: gwleidyddiaeth, economi, trafod a newyddion cyffredinol yn Norwy ac yn rhyngwladol. Mae\'r holl bapurau newydd yn rhydd i ddarllen ar y Rhyngrwyd.