Papurau newydd a newyddion o Puerto Rico

Papurau newydd o Puerto Rico. Dyma restr o\'r papurau newydd ar-lein mwyaf arwyddocaol o Puerto Rico. Rwyf wedi llunio rhestr hon er mwyn rhoi trosolwg byr o faterion cyfoes ymchwilwyr, newyddiadurwyr a thwristiaid yn y wlad. Mae\'r papurau newydd yn cael eu dewis oherwydd eu sylw golygyddol o bynciau fel gwleidyddiaeth, economi, cyllid a materion rhyngwladol. Mae\'r papurau newydd o Puerto Rico yn rhydd i gael mynediad a darllen ar-lein.