Papurau newydd a newyddion o Uruguay

Rhestr o bapurau newydd o Uruguay. Dyma ddetholiad o\'r rhai mwyaf pwysig Chweched papurau newydd ar-lein Uruguay yn Ne America. Mae\'r cyfryngau o Uruguay wedi cael rhyddid cyfansoddiadol er 1967, ac mae\'r llywodraeth yn gyffredinol yn parchu hawliau hyn. Rhyddid y wasg yn Uruguay ymysg yr uchaf ar y cyfandir. Mae\'r rhestr hon o bapurau newydd o Uruguay yn cynnwys ffynonellau dyddiol diweddaru newyddion bod yn ysgrifennu am yr economi, cymdeithas, materion gwleidyddol yn ogystal â materion rhyngwladol. Mae\'r papurau newydd yn rhad ac am ddim i gael mynediad ar-lein: