Εφημερίδες και ειδήσεις από Αυστραλία

Αυστραλιανές εφημερίδες: Εδώ είναι μια λίστα από τις πιο σημαντικές εφημερίδες από την Αυστραλία. Οι αυστραλιανές εφημερίδες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που επιλέχθηκε για την εστίασή τους στην καθημερινή είδηση, καθώς και την κάλυψη τους από την πολιτική, τη συζήτηση και την κοινωνική ανάπτυξη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η μεγαλύτερη εφημερίδα της Αυστραλίας είναι Herald Sun με κυκλοφορία πάνω από 500.000 αντίτυπα.