روزنامه ها و اخبار اریتره

روزنامه ها و منابع خبری آنلاین از اریتره. در اینجا انتخاب من از روزنامه های آنلاین قابل اعتماد ترین از اریتره است. روزنامه طور منظم به روز و من آنها را به دلیل پوشش خبری آنها از موضوعاتی مانند سیاست، اقتصاد، امور مالی، جامعه و مسائل بین المللی را انتخاب کرده اند. روزنامه ذکر شده رایگان برای دسترسی آنلاین هستند.