روزنامه ها و اخبار اسپانیا

روزنامه اسپانیایی: در اینجا یک لیست غیر رسمی از روزنامه های آنلاین مهم ترین در اسپانیا است. من به این لیست به پژوهشگران، خبرنگاران و دیگر علاقه مند به کلی از امور جاری در اسپانیا ساخته شده است. روزنامه ها تمرکز بر جامعه، اقتصاد، سیاست و بحث در اسپانیا و بین المللی. روزنامه اسپانیایی در لیست رایگان برای دسترسی آنلاین هستند. بزرگترین روزنامه در اسپانیا \"ال پایس\" با شمارگان 350.000 نسخه در مورد روزانه است.