روزنامه ها و اخبار برمودا

اخبار از برمودا. برمودا یک جزیره بسیار کوچک با تنها حدود 50.000 نفر جمعیت است. برمودا دو روزنامه و برخی از روزنامه های خارجی در حال نوشتن در مورد جزایر. در اینجا انتخاب ما را از مهم ترین منابع خبری برای برمودا است: