روزنامه ها و اخبار بلغارستان

روزنامه بلغاری: فهرست روزنامه با نفوذ ترین از بلغارستان. این روزنامه برای تمرکز خود را بر جامعه، سیاست و انتخاب بحث با هر دو چشم انداز بلغاری و بین المللی است. تمام روزنامه ها رایگان برای دسترسی آنلاین هستند، و به اعتقاد من در لیست شما یک دید کلی از اخبار دیده از دیدگاه بلغاری است. در اینجا لیست من از منابع خبری مهم از بلغارستان است: