روزنامه ها و اخبار بنین

روزنامه ها از بنین: در اینجا لیستی از روزنامه های آنلاین در بنین است. زبان رسمی آن فرانسوی است و تمام روزنامه ها در فرانسه نوشته شده است. روزنامه نگاری مستقل روزنامه نسبتا جدید در بنین است. \"لا ملت\" (که قبلا به عنوان \"Ehuzu\" شناخته می شود) با گردش روزانه در حدود 12،000: در سال 2002 بنین تنها یک روزنامه بود. امروزه در حدود 50 روزنامه ها و نشریات دیگر در بنین وجود نداشت. در اینجا مهم ترین منابع خبری از بنین: