روزنامه ها و اخبار تاجیکستان

روزنامه های آنلاین از تاجیکستان. آزادی و آزادی بیان مطبوعات در قانون اساسی تضمین شده، اما مقامات در تاجیکستان اغلب محدود این آزادی در عمل. در اینجا لیست من از منبع مهم ترین خبر آنلاین از تاجیکستان است. من روزنامه آنلاین به دلیل پوشش خبری آنها از سیاست، امور مالی، اقتصاد، جامعه و مسائل بین المللی را انتخاب کرده اند. تمام روزنامه ها در لیست دسترسی رایگان.