روزنامه ها و اخبار جزایر کوک

اخبار از جزایر کوک: بزرگترین منابع خبری و روزنامه ها از جزایر کوک پوشش می دهد که جامعه، اقتصاد، سیاست و بحث است. جزایر کوک روزنامه در لیست رایگان برای دسترسی آنلاین هستند. حدود 15.000 نفر جمعیت در جزایر وجود دارد. منابع خبری ذکر شده همگی به زبان انگلیسی: