روزنامه ها و اخبار سنت لوسیا

روزنامه ها از سنت لوسیا، این کشور در شرق کارائیب. ملت تنها دو منابع خبری به طور منظم به روز شد. آنها هر دو رایگان برای دسترسی به هستند و روزنامه های آنلاین ارائه اخبار روزانه در طیف وسیعی از موضوعات از سیاست و اقتصاد به کسب و کار و امور بین المللی.