روزنامه ها و اخبار سوئد

روزنامه سوئدی. در اینجا لیست غیر رسمی من از مهم ترین روزنامه های آنلاین از سوئد است. معیارهای این است که آنها در مورد اقتصاد، جامعه، سیاست و بحث با چشم انداز سوئدی و بین المللی ارسال. تمام روزنامه ها رایگان برای دسترسی آنلاین هستند. در اینجا لیست من از منابع خبری مهم از سوئد است