روزنامه ها و اخبار سومالی

روزنامه ها و دیگر منابع خبری از سومالی. در اینجا لیستی از مهم ترین روزنامه آنلاین در سومالی است. روزنامه طور منظم به روز و رایگان برای دسترسی آنلاین هستند.