روزنامه ها و اخبار شرق تیمور

روزنامه از شرق تیمور. در اینجا لیستی از روزنامه آنلاین مهم ترین از شرق تیمور است. روزنامه ها برای پوشش خود را از سیاست، اقتصاد، امور مالی، ماده اجتماعی و امور بین المللی انتخاب شده است. روزنامه رایگان برای دسترسی و خواندن آنلاین هستند.