روزنامه ها و اخبار فیجی

اخبار از فیجی. در اینجا لیستی از روزنامه های مهم از فیجی است. روزنامه انتخاب شما یک دید کلی از امور جاری در فیجی و چگونه روزنامه های محلی در مورد موضوعات بین المللی ارسال. روزنامه رایگان برای دسترسی آنلاین هستند.