روزنامه ها و اخبار مراکش

لیست روزنامه از مراکش. این یک لیست غیر رسمی از روزنامه های آنلاین مهم ترین از مراکش است. من این لیست را برای خبرنگاران، روزنامه نگاران، مسافران و محققان را ساخته اند. روزنامه ها به دلیل پوشش خبری آنها از موضوعاتی مانند کسب و کار، سیاست، امور مالی، اجتماعی و امور بین المللی انتخاب شده است. روزنامه آنلاین از مراکش در لیست رایگان برای دسترسی و خواندن آنلاین هستند.