روزنامه ها و اخبار مغولستان

روزنامه مغولی. در اینجا یک انتخاب از روزنامه های آنلاین مهم ترین از مغولستان است. روزنامه مغولی به دلیل پوشش روزانه خود را از سیاست، بحث و اقتصاد در مغولستان و در خارج از کشور انتخاب شده است. این انتخاب از روزنامه شما یک دید کلی به روز از وضعیت جاری در مغولستان از منابع مورد اعتماد ترین است. روزنامه رایگان برای دسترسی آنلاین عبارتند از: