روزنامه ها و اخبار موریتیوس

لیست روزنامه از موریس. در اینجا انتخاب های من از مهم ترین منابع خبری آنلاین از جزیره موریس است. من روزنامه انتخاب کرده اید چرا که آنها روزانه به روز و نوشتن در مورد موضوعات کلی مانند سیاست، اقتصاد، جامعه و امور ملی و بین المللی به عنوان از منظر روزنامه نگاران از موریس دیده می شود. روزنامه های همه آزاد به دسترسی و خواندن آنلاین.