روزنامه ها و اخبار نامیبیا

اخبار و روزنامه ها از نامیبیا. نامیبیا است انتخاب زیادی از منابع خبری اینترنتی، با وجود اندازه کوچک از کشور است. در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه، نامیبیا آزادی مطبوعات گسترش داده است. روزنامه از نامیبیا به دلیل پوشش خبری آنها از موضوعاتی مانند سیاست، اقتصاد، محیط زیست، جامعه، امور مالی و مسائل بین المللی انتخاب شده است. روزنامه آنلاین رایگان برای دسترسی و خواندن آنلاین هستند.