روزنامه ها و اخبار نپال

روزنامه ها از نپال. این انتخاب من از مهم ترین، روزنامه های آنلاین جدی از نپال است. من این روزنامه ها برای پوشش خبری آنها از موضوعاتی مانند اقتصاد، بحث، سیاست و نقش نپال بین المللی انتخاب کرده اند. تمام روزنامه ها در لیست رایگان برای دسترسی آنلاین عبارتند از: