روزنامه ها و اخبار واتیکان

روزنامه ها از واتیکان. با وجود اندازه از واتیکان، تعدادی از منابع خبری از کشور کوچک در رم وجود دارد. آنها گسترده ای در خدمت به جهان عمومی کاتولیک با اخبار در مورد امور جاری در کلیسای کاتولیک و واتیکان. همه روزنامه رایگان برای دسترسی آنلاین هستند.