روزنامه ها و اخبار وانواتو

در اینجا ونواوتو روزنامه ها و منابع خبری را پیدا کنید. زیر بهترین و قابل اطمینان ترین روزنامه های آنلاین را ببینید. روزنامه ها به دلیل پوشش روزانه آنها در وانواتو و اطراف آن انتخاب شده اند. روزنامه ها در اینترنت رایگان هستند.