روزنامه ها و اخبار ویتنام

روزنامه ها از ویتنام: در اینجا یک لیست از روزنامه های آنلاین ترین خواندن از ویتنام است. آنها به دلیل پوشش خبری آنها از جامعه، اقتصاد، سیاست و اخبار عمومی با ویتنامی بین المللی چشم انداز و انتخاب شده است. از سال 1996 تعداد روزنامه ها در ویتنام دو برابر شده است. تمام روزنامه ویتنامی در لیست رایگان برای دسترسی آنلاین عبارتند از: