روزنامه ها و اخبار چین

فهرست روزنامه ها در چین است. در اینجا روزنامه چینی در اینترنت با نفوذ ترین هستند. روزنامه ها برای پوشش خود را از اخبار روزانه، اقتصاد، سیاست و موضوعات اجتماعی در چین و خارج از کشور انتخاب شده است. بازدید از بهترین روزنامه های آنلاین در چین اینجا هستید: