روزنامه ها و اخبار کانادا

روزنامه کانادایی: در اینجا یک لیست از روزنامه های آنلاین مهم ترین از کانادا است. کانادا دارای یک سنت طولانی مدت برای روزنامه نگاری روزنامه مستقل و پوشش خبری آنلاین. این لیست شامل روزنامه آنلاین در سراسر کشور در کانادا است. همه آنها نویسد: در مورد جامعه، سیاست و بحث با دیدگاه های کانادایی و بین المللی. در اینجا انتخاب ما را از روزنامه مهم در کانادا است: