روزنامه ها و اخبار کره شمالی

روزنامه ها از کره شمالی است. در اینجا لیستی از مهم ترین منابع خبری آنلاین از کره شمالی است. به خاطر داشته باشید، که رسانه های خبری در کره شمالی است که به شدت توسط دولت کنترل می شود. برخی از این منابع خبری در خارج از کره شمالی واقع شده است. آنها ممکن است نظرات رسمی کره شمالی منعکس نمی کند.