روزنامه ها و اخبار کومورو

اخبار از کومور. فهرست منابع خبری در کومور، یک دولت جزیره بسیار کوچک با کمتر از یک میلیون نفر جمعیت. رسانه های خبری برای اولین بار از کومور در سال 1980. از آن زمان، تنها چند روزنامه در گردش روزانه شروع شده است. در اینجا انتخاب ما را از مهم ترین روزنامه آنلاین از کومور با دسترسی آزاد باشد: