روزنامه ها و اخبار گامبیا

لیستی از مهم ترین روزنامه از گامبیا. در اینجا یک انتخاب از روزنامه مهم در گامبیا منتشر شده است. من این روزنامه آنلاین را انتخاب کرده اند به این دلیل که به بهترین نمای کلی از امور جاری، اخبار روزانه، سیاست، اقتصاد در گامبیا. همه منابع خبری رایگان برای دسترسی به آنلاین هستند.