روزنامه ها و اخبار گروئنلند

روزنامه ها و دیگر منابع خبری از گرینلند. گرینلند بخش مستقل از دانمارکی انگلستان است. این کشور دارای دو روزنامه در سراسر کشور در هفته منتشر شده است. یکی از آنها، \"Sermitsiaq\" دارای وب سایت با اخبار روزانه در هر دو دانمارکی و گرینلندی. تنها منبع خبری انگلیسی \"قطب مجله\" است. همه منابع خبری رایگان برای دسترسی به آنلاین هستند.